PukScharbau

PUK SCHARBAU
KOMMUNIKATION LEDERSKAB FORANDRING

Communication can change behaviour. Good communication can change people and transform the way we operate and create results together.

 

Solide kommunikationskompetencer er rygraden i al god ledelse

Jeg hjælper ledere og organisationer med at få værktøjer og kompetencer til at planlægge og gennemføre ledelseskommunikation, hvor modtageren og målet står i centrum.

Ledelsesarbejdet siges at bestå af 80% kommunikation. Det handler om at kunne sætte klare mål og rammer og motivere til handling og ønsket adfærd "Hvorfor gør vi som vi gør? Hvor skal vi hen og hvorfor? Og hvad er der i det for dig som medarbejder eller for os som team?" God og strategisk tilrettelagt lederkommunikation er en stærk katalysator ift. at fremvinde handlekraftige, modige og motiverede teams og medarbejdere og nå stærke resultater.

Kerneydelser

Lederkommunikationskoncepter skaber værdi for din virksomhed

Det skaber umiddelbar værdi, at optimere lederes kommunikationskompetencer. Med et lederkommunikationskoncept får virksomhedens ledere en fælles og struktureret tilgang til god kommunikation og trænes i at arbejde struktureret  og strategisk med forberedelse, udarbejdelse og eksekvering af deres kommunikation. 

Jeg rådgiver og underviser en række danske og globale virksomheder bla. indenfor pharma og forsikring, og har stor erfaring
med at udvikle og designe koncepter, der passer  præcis til den enkelte virksomheds ledelsesværdier og strategiske mål.

1_Ledermåling.png

Lederteamets kommunikation

Ledergrupper der kommunikerer godt, ærligt og dialogisk skaber bedre resultater.  Jeg hjælper jer med at blive klare på de kommunikationsmønstre og dynamikker som dominerer i jeres samarbejde. Sammen identificerer vi jeres grundlæggende gruppeværdier og udvikler jeres kommunikation både mellem hinanden og udadtil i organisationen.  I et forløb deltager jeg typisk på jeres møder og har derudover individuelle sessions med hver enkelt leder. Forløbet kan kobles med en kommunikationsmåling af hver enkelt leder. Målingen giver et godt øjebliksbillede af den enkeltes eget billede af sin kommunikation og medarbejdernes tilsvarende billede af kommunikationen, og er et rigtig godt udgangspunkt for en udviklingsrejse.

Leder og specialist udviklingsforløb med din kommunikation i fokus 

Ledelsesarbejdet handler i høj grad om klarhed på din personlige kommunikation, både det du siger, måden du gør det på, det du sender ud via dine handlinger og dit tilstedevær og om hvad der egentlig driver dig som leder.  Hvad er dit personlige why og hvor leder du fra? Det er vigtige elementer i de personlige udviklingsforløb som jeg gerne designer til den enkelte leder.

I samarbejdet med mig får du direkte feedback på din kommunikationsstil, og vi arbejder med budskabshåndtering, præsentationer, og kommunikationsudfordringer fra din hverdag. Du bliver udfordret på dine antagelser om din kommunikation, og hvordan du virker på andre. Du får arbejdet med dit nonverbale visitkort og lærer at bruge dit kropssprog og din stemme  til at bygge tillidsfulde relationer og få dine budskaber igennem. Her trækker jeg på min egen praktiske erfaring, som tidligere professionel skuespiller. Et individuelt forløb starter gerne ud med en kommunikationsmåling, som giver et godt billede af dine udviklingsområder.

Workshop om strategikommunikation i Warszawa 2015

Workshop om strategikommunikation i Warszawa 2015

Styrken er at forløbet både arbejder med konkrete værktøjer og træning og også med selvrefleksion, jeg synes selv, at jeg har fået aflyst nogle egne kritiske antagelser om min kommunikation, og fået styrket min bevidsthed om hvad der virker og overbeviser, særligt at være langt mere visuel
— Deltager på forløb i personlig lederkommunikation 2015

Fremtidens lederkommunikation har fokus på facilitering, involvering og tillid

Som leder er du din virksomheds vigtigste kommunikationskanal. Alt efter situationen skal du kunne kommunikere autoritativt, involverende eller faciliterende. Faciliterende lederkommunikation handler om at inddrage og skabe ejerskab gennem styret dialog, med klare mål og rammer, og bruge spørgsmålets kraft til at skabe mening og fælles kurs. Det handler om at have mod, tillid og nysgerrighed til at navigere sikkert i det uplanlagte, i en forandringsproces eller i en byge af kritiske spørgsmål. Helt lavpraktisk handler det om at have sin kommunikationsværktøjskasse og sit reflektions-apparat på plads. Og lige præcis det vil jeg meget gerne hjælpe dig eller dit team med.

Sådan hjælper jeg jeres forretning

 • Udvikling af lederkommunikations set up, fx konceptudvikling og design, ledertræning og værktøjer inden for
  strategisk kommunikation, daglig kommunikation og forandringskommunikation
   
 • Lederkommunikationstræning med fokus på at beherske en faciliterende og engagerende kommunikationsstil, med
  fokus på dialog, spørgsmål og co- creation. 
  En lederkommunikationsstil der forventes af medarbejdere i vores
  digitaliserede tidsalder
   
 • Individuelt tilpassede kommunikationstræningsforløb med 1 : 1 sessions
   
 • En-dags "Shadow Observation" af ledere med fokus på kommunikation samt efterfølgende feedback
   
 • Udarbejdelse af træningsprogammer og workshops

 • Jeg tilbyder lederkommunikationsmålinger og certificering af
  kommunikationskonsulenter i 1:1 feedback samtaler
In today’s business world good communication skills are no longer a “nice to have”, they are absolutely vital. Having the most amazing business ideas is one thing, communicating those ideas to inspire others is quite another.
— Steve Knight, Insead