PukScharbau

PUK SCHARBAU
KOMMUNIKATION LEDERSKAB FORANDRING

Communication can change behaviour. Good communication can change people and transform the way we operate and create results together.

 

Hvad er forumteater?

Forumteater er interaktive dilemmaspil med brug af professionelle skuespillere som kan hjælpe mennesker  med at se deres kvalifikationer, mønstre og potentialer i et nyt perspektiv. Ved brug af forumteatermetoden hjælper jeg virksomheder, ledere og medarbejdere med at se sig selv ude fra. I korte situationsspil arbejdes der med adfærd, kommunikation og nye løsninger på det dilemma der fokuseres på. Ved at arbejde med dilemmaspil åbner vi mulighed for indsigt i andres intentioner og forståelse af verden. Vi påvirker tankegange, kulturen og forhåbentlig også den fremtidige adfærd.  Det giver fornyet respekt og motivation.

Det siger HOFOR om vores forumteateropgave omkring servicekommunikation:

Meget professionelt med dybdegående research om temaet”

”Meget positiv respons fra deltagerne somgav forumteaterdelen topevaluering og udtrykte at det både var pga. formatet, indholdet og det forfriskende element i programmet”

”En metode der virker anderledes fordi den forbinder intellektuel og emotionel læring”

”Stærke skuespillere der kan sætte dilemmaerne på spidsen