PukScharbau

PUK SCHARBAU
KOMMUNIKATION LEDERSKAB FORANDRING

Communication can change behaviour. Good communication can change people and transform the way we operate and create results together.

 

Klar og kreativ kommunikation 2 Kommunikations- og performance workshop for ledere og specialister

                Brug dig selv og skab relationer! Skab en klar og solid rationel kerne og brug kreative virkemidler, storytelling og involvering der motiverer og engagerer dine modtagere

2 dags intensivt kursus + en 2 timers individuel session - max. 8 deltagere

In my study of five American chief executives, they spent an average of 78% of their time in verbal (oral) communication
— Henry Mintzberg

Kursusindhold

Forløbet er for dig, som tidligere har deltaget på et af mine lederkommunikationsforløb og bygger videre på de metoder og øvelser, som du allerede er introduceret til.

En god forberedelse sparer dig tid og sikrer resultater. Vi arbejder med at sikre en solid rationel kerne i din kommunikation. Du får en enkel værktøjskasse med fire gennemtestede kommunikationsværktøjer, som hjælper dig med at komme hele vejen rundt i din refleksion og din forberedelse.

Når den rationelle kerne er på plads, arbejder vi med at skabe motivation og engagement hos dine modtagere gennem en emotionel effekt. Vi arbejder med faciliterende lederkommunikation, storytelling og dialogmetoder, som gør det muligt at du kan samskabe kommunikationen med dine medarbejdere eller stakeholders og stadig holde både mål og tid.

Vi arbejder også praktisk med at styrke dit lederskab gennem din personlige kommunikation og din kompetence i at kommunikere tillidsskabende. Her er fokus på dit ledertilstedevær, din brug af de seks nøgler til aktiv lytning, din stemme og dine nonverbale virkemidler.

Forløbet er casebaseret og vil forholde sig til aktuelle kommunikationsudfordringer, som du står med i din hverdag

Workshoppen fokuserer på tre faser i din kommunikation:

1.     FORSTÅ

Du får værktøjer til at komme ind til essensen i dit indhold - dit WHY- og du bliver klar på ræsonnementet bag dit budskab og de konsekvenser det har for modtagerne - "What's in it for me?"

2.     FORMULER

Du får redskaber til at formulere dit budskab, så det fremstår både klart, visuelt og inspirerende for dine modtagere.  Med en klar og enkel struktur og brug af levende eksempler og storytelling får dit budskab stor gennemslagskraft

3.     FORMIDL

Du får indsigt i, hvordan du bedst kommunikerer involverende og motiverende med dine modtagere, og hvordan du skaber en tillidsfuld og stærk relation ved at brug af effektfulde retoriske og nonverbale virkemidler. Vi sætter fokus på evnen til at skabe involverende og relevant dialog med klare rammer og et skarpt mål.

Forløbets design

Inden workshoppen Du forbereder din kommunikationscase og et 4 minutters oplæg, som du står overfor at skulle afholde for dit team eller for en gruppe stakeholders. Du identificerer dine kommunikationsudviklingspunkter ud fra et spørgeskema og sender dem til mig.

Dag 1. Du medbringer din kommunikationscase og på dagen får du en gennemtestet model og fire lederkommunikations-værktøjer som vi bruget aktivt til at optimere din case. Modellen og værktøjerne styrker din forberedelse og dit budskab fx i forhold til fx strategi - eller forandringskommunikation. Vi arbejder med tre kommunikationsstile, med storytelling og med Rick Maurers tre modstandsniveauer og hvordan du kan mindske modstand gennem passende involvering. Vi arbejder praktisk med nonverbale virkemidler, der sikrer at du kommunikerer tillidsvækkende og troværdigt. Sidst på dagen tester du din kommunikationscase på gulvet og får feedback ud fra de gennemgåede metoder og værktøjer.

Dag 2. På dag 2 holder du oplægget og filmes. Du får både umiddelbar feedback på dagen og din video gennemgås også på din individuelle session.  Vi arbejder videre med kroppens og stemmens virkemidler og arbejder med dit ledertilstedevær. Vi zoomer ind på hverdagskommunikation og arbejder med din personlige kommunikation, aktiv lytning og din kompetence i at skabe tillidsvækkende og motiverende kommunikation i 1: 1 samtaler og på teammøder. Forløbet tilrettelægges endeligt ift deltagernes behov.

Se kursuskalender og tilmeld dig her