PukScharbau

PUK SCHARBAU
KOMMUNIKATION LEDERSKAB FORANDRING

Communication can change behaviour. Good communication can change people and transform the way we operate and create results together.

 

1:1 træning for ledere og specialister

"Hvorfor står du deroppe og præsenterer? Hvem er dit publikum? Hvilken effekt ønsker du at opnå via dit budskab? Og hvordan kan du skabe tillidsbaserede relationer til dine kollegaer og kunder gennem god kommunikation?"

Disse er nogle af hovedspørgsmålene vi kommer forbi løbet af træningen af lederen eller specialisten. Et individuelt tilpasset træningsforløb, planlægges ud fra en indledende dialog på mail eller på telefonen, hvor vi sammen identificerer deltagerens individuelle styrker og udviklingspunkter. Den individuelle træning fokuserer på hvordan man kommunikerer komplekse budskaber på en klar og engagerende måde. Vi arbejder med praktiske øvelser, kommunikationsværktøjer, mindset og videooptagelse samt feedback, der er specielt rettet moddeltagerens personlige udfordringer, kommunikationsstil og behov.

Træning output - lederen eller specialisten vil:

  • Styrke sin evne til at levere engagerende, kreative og effektive præsentationer og styrke sin mundtlige hverdagskommunikation
  • Få en simpel kommunikations-værktøjskasse til at forberede, formulere og strukturere et budskab og møde et specifikt publikum med den ønskede effekt
  • Være i stand til at bygge tillidsbaserede relationer til kunder og kollegaer ved at have en øget bevidsthed omkring hvordan man bør benytte nonverbal kommunikation på en strategisk måde
  • Opnå bevidsthed omkring nonverbale signaler og få en bedre forståelse for hvordan andre mennesker læser én
  • Få forbedret sin evne til at motivere og inspirere mennesker ved at benytte et positivt fokus, metaforer og storytelling
  • Lære hvordan man kan benytte stemmen, kroppen og vejrtræknings-teknikker til at støtte sin kommunikation
  • Få individuel feedback på en præsentation, budskabsopbygning, indhold og performance
Tak for et performancetræningsforløb helt tilpasset mine behov som har givet mig et sikkert fundament. Puk er superprofessionel og empatisk og er fantastisk god til at se lige præcis hvad der skal til, for at fremkalde mine styrker. Forløbet har givet mig en stor sikkerhed og nogle meget konkrete og brugbare teknikker til at komme ud over rampen både indholds-og præsentationsmæssigt. Virkelig effektfuldt at se sig selv på film undervejs. Og så er min tidligere nervøsitet væk. 
— Sara Gøtske, Chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen 2017

Eksempel: Session 1. 2-timers session

Fokus på forberedelsesfasen og budskabsopbygning. Kommunikation af komplekse budskaber på en klar og engagerende måde. Fokus på nonverbal kommunikation der bygger tillid, stemmeføring, kropssprog og vejrtræknings-teknikker. Præsentation, videooptagelse og feedback. Forankring af udviklingspunkter og identifikation af individuelt hjemmetrænings-program. 

Session 2. 2-timers session - 14-21 dage efter session 1

Forsat arbejde på ovenstående temaer, samt arbejde med storytelling og med at skabe billeder som publikum husker.  Forankring af stemme og vejrtræknings-teknikker.

Din træner - Puk Scharbau

Jeg er ekspert i kommunikations- og performancetræning, og favner både et solidt teoretisk fundament, ogden praktiske performance del på højt niveau. Min baggrund er oprindelig en uddannelse som professionel skuespiller, et fag jeg forlod for 16 år siden og via en B.A. i Medie og retorik, og en certificering som leder og proces konsulent bevægede jeg mig over i kommunikationsrådgivningen. Som kommunikationstræner holder jeg kommunikationsworkshops i bl.a. NNIT, NNE Pharmaplan og Codan og jeg har arbejdet med lederkommunikation i Novo Nordisk på globalt plan siden 2009. I dag kører jeg fx deres interne lederkommunikationworkshops i Danmark og i forskellige søsterselskaber. Det her felt er ikke bare min faglighed men min passion.